Zdrav življenski slog med mitom in resničnostjo - mednarodni simpozij

0,00 €

Kotizacija

Kotizacije ni.

Domus medica, dunajska cesta 162, v prostoru: Modra dvorana

Kreditne točke: 10,5

Število udeležencev je omejeno na: 265

datum
15. - 16.5.2014
ura
čet: 15.00 - 20.00; pet: 8.30 - 16.00
Udeležencem simpozija bodo vodilni tuji in domači strokovnjaki s področja celostne obravnave stresa predstavili fiziološke, psihološke, kineziološke  in delovne parametre, ki jih je mogoče z ustrezno informacijsko-senzorsko  podporo spremljati, jih meriti, nanje opozarjati in uporabnika z ustrezno predpisanimi preventivnimi in telesnimi dejavnostmi voditi v aktivno nevtralizacijo tveganj.

Oglejte si posnetek dogodka

Program

Symposium is held in English

Thursday, May, 15th 2014:

 

14.30 - 15.00

Registration

15.00 - 15.30

Welcome speeches:

Andrej Možina, Medical Chamber of Slovenia 

Vesna Kerstin Petrič, Ministry of Health

Samo Fakin, Health Insurance Institute of Slovenia

Prof. Bruce D. Johnson, Mayo Clinic

Janez Uplaznik, Organizing Committee

15.30 – 17.30

1. Session: Healthy Aging

V. Strojnik, M. Venturelli, Chairs

Vojko Strojnik:

Physical exercise for successful aging

Massimo Venturelli:

Influence of Physical activity on Cognitive abilities in old ages

Rajko Vute: 

The Why and What of sport activities for seniors

Darja Rugelj:

Falls and Balance in old ages

17.30 – 18.00

Break

18.00 – 20.00

2. Session: Tracking the parameters of Life Style

Z. Fras, A. Issa, Chairs

Zlatko Fras:

Self-rated health and cardiovascular risk factors: is there a connection?

Matjaž Klemenc:

Gender-related effects of carbohydrate ingestion and hypoxia on heart rate variability : linear and non-linear analysis

Amine Issa:

Creating the right health and lifestyle application

Juraj Sprung:

Surgical anesthesia and Alzheimer’s disease

Friday, May 16th 2014:

 

08.00 - 08.30

Registration

08.30 - 10.30

3. Session: Strengthening Health for Health Professionals

A. Ihan, J. Sprung, Chairs

Metoda Dodič Fikfak:

The health status of Physicians in Slovenia

John Eisenach:

The Psychological and Physiological Effects of Acute Occupational Stress in New Resident Physicians: Implications for Corporate Wellness Programs

Alojz Ihan:

Assessing biomarkers in biological fluids of GP doctors reporting high workload - preliminary results

Alexandros Giannakis:

SenseCore - Human Performance and Well-Being Solutions

10.30 – 11.00

Break

11.00 – 13.00

4. Session: Metabolic Syndrome and Diabetes

A. Janež, B. Johnson, Chairs

Andrej Janež:

Metabolic improvement and reduction of severe hypoglycemia after an out-patient education program for functional insulin therapy in adult type 1 diabetic patients

Bruce Johnson:

Can long-term excessive endurance exercise induce adverse cardiovascular outcomes

John Miles May:

Treating Type 2 diabetes with cardiovascular outcomes in mind

Nada Rotovnik Kozjek:

Nutrition and physical exercise, the role in healthy lifestyle

13.00 – 15.00

5. Session: Psychology of Life Style

M Tušak, M. M. Clark - Chairs

Matej Tušak:

          Mind and Life Style            

Mathew M. Clark:

          

            Resiliency for the Employee: The Mayo Clinic Approach Jurij Hanin:             Optimal Feeling States and Performance: An Individualized Approach

Paul Jimenez:

The successful integration of Web- and App-based Interventions into Occupational Health Projects. Influences on physical and psychological life style and job motivation

15.00 – 16.00

Lunch Break
            
   
                           

Programski odbor

prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., doc. dr. Zlatko Fras, dr. med., prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg., prof. dr. Matej Tušak, univ. dipl. psih., prof. dr. Marjan Heričko, univ. dipl. inž., Janez Uplaznik, Prof. Juraj Sprung, MD, PhD., Prof. Bruce Johnson, MD, PhD.

Organizacijski odbor: Prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., Mojca Vrečar, M.B.A., Alenka Ribič

Organizatorji: Zdravniška zbornica Slovenije  (ZZS) s partnerji in sodelavci (Univerzitetni klinični center v Ljubljani (UKC LJ), Univerzitetni klinični center Maribor (UKC MB), Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete v Ljubljani, RC – IKTS Žalec)

Simpozij bo prenašan preko spletnega portala www.a-life.eu.com in preko Facebook: www.facebook.com/FeelALife

“Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije”

Domus Medica - dom zdravnikov

Domus Medica je dom vseh slovenskih zdravnikov, je stičišče štirih zdravniških organizacij: Zdravniška zbornica Slovenije, Fides - sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Slovensko zdravniško društvo in Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.

Domus Medica je prostor za strokovna izobraževanja in dogodke, je prostor srečevanja in povezovanja in deluje kot stičišče znanja vseh slovenskih zdravnikov.

DomusMedica-velika